Privacyverklaring van de Veenendaalse Oldtimer Club

Voor het functioneren van de Veenendaalse Oldtimer Club zijn persoonsgegevens nodig.
Persoonsgegevens die worden gebruikt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Voornaam partner
 • Geboortedatum partner
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw E-mail adres
 • Uw wachtwoord
 • Uw gegevens van de in bezit zijnde oldtimers

Deze gegevens gebruiken we:

 • Om u uit te nodigen voor de evenementen
 • Om het clubblad toe te zenden
 • Om nieuwsbrieven te sturen
 • Bij jubilea, geboorte en ziekte een kaartje of groet te zenden
 • Bij eventuele vragen om leden via Email te verbinden
 • Om u te benaderen voor ritten naar bruiloft schoolbal enz. (alleen leden die zich daar voor hebben aangemeld)

De Veenendaalse Oldtimer Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.

Delen met anderen

De Veenendaalse Oldtimer Club verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens die in de ledenlijst staan, zijn opgeslagen in google drive. Deze wordt beheerd door de webmaster. Google drive is alleen toegankelijk voor het bestuur, redactie en de webmaster.

Op de website bevindt zich een gezichtenboek. Daar worden alleen de gegevens gedeeld met de leden die daar toestemming voor hebben gegeven. Alle leden staan wel in de lijst met een email adres als dit bij ons bekend is.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar  vocveendaal@gmail.com De webmaster zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Veenendaalse Oldtimer Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Veenendaalse Oldtimer Club maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Veenendaalse Oldtimer Club verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de webmaster van de Veenendaalse Oldtimer Club.

is een website van de Veenendaalse Oldtimer Club.
E-mailadres:vocveenendaal@gmail.com
De Veenendaalse Oldtimer Club is ook als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 662
Postcode: 3900 AR
Vestigingsplaats: Veenendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:40483379

Sluit Menu