FunctieNaamFotoE-mail
Voorzitter:Jan van RoekelE-mail
Secretaris:Yvonne van LeeuwenE-mail
Penningmeester:Bert van BeekblankE-mail
Redactie clubblad:Meeuwis BouwblankE-mail
Redactie commissie:Yvonne van Leeuwen
Redactie commissie:Minny Bouwblank
Webmaster:Herman van LeeuwenE-mail
Postadres:Veenendaalse Oldtimer Club Postbus 662, 3900 AR Veenendaal
ING Bank IBAN nummer:NL13INGB0006292370 t.n.v. Veenendaalse Oldtimer Club
Drukwerk clubblad:Practicum Print Management