De Veenendaalse Oldtimer Club (VOC) is opgericht op 30 mei 1996 met als doelstelling:
“Het verenigen van personen welke een voorliefde hebben voor Oldtimers en Klassieke
voertuigen van 15 jaar of ouder. Tevens het ontplooien van activiteiten die rechtstreeks
dan wel zijdelings te maken hebben met die gezamenlijke hobby”.

Wat maakt het lidmaatschap van de VOC zo aantrekkelijk?

  • Ongeveer vier maal per jaar wordt een dagrit georganiseerd over de Utrechtse Heuvelrug, door de Betuwe of over de Veluwe, al dan niet gecombineerd met een picknick of een barbecue.
  • In het zomerseizoen (april – oktober) zijn er regelmatig zaterdagavondritten, ritten met plezier voor het hele gezin, met daarna een gezellig samenzijn in ons clubhuis.
  • In de wintermaanden wordt er één of twee keer een gezellige avond georganiseerd, de zogenaamde koffieklets. Gewoon lekker bijkletsen over onze gezamenlijke hobby.
  • Regelmatig ontvang je een clubblad met belangrijke, leuke en interessante informatie.
  • Via e-mail en de VOC-site word je op de hoogte gehouden van evenementen en andere wetenswaardigheden.
  • We zijn aangesloten bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) die onze belangen in Den Haag behartigt.

Contributie: deze bedraagt € 30,00 per jaar.

  • De inschrijfkosten zijn eenmalig € 5,00.

Deelname aan (club)evenementen is voor eigen verantwoording.